Oferta

2

Zakres usług:

1. Kompleksowa obsługa w zakresie bhp i ppoż.

2. Wykonywanie zadań służby bhp w zakładach pracy

3. Szkolenia pracowników:

– szkolenia wstępne

– instruktaż stanowiskowy

– szkolenia okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach   robotniczych, administracyjno-biurowych, inżynieryjno – technicznych
oraz dla osób kierujących pracownikami

4. Ocena ryzyka zawodowego dla wszystkich stanowisk pracy

5. Prowadzenie akt osobowych

6. Sporządzanie protokołów powypadkowych (również w drodze z pracy i do pracy)

7. Okresowa analiza stanu bhp

8. Opracowywanie instrukcji bhp i ppoż.

9. Opracowanie dokumentacji i prowadzenie ksiąg GMP/GHP

10. Ewidencja czasu pracy kierowców z wykorzystaniem programu Tachospeed

11. Badanie lekarskie

12. Prowadzenie dokumentacji związanej z opłatami za korzystanie ze środowiska:

– opłata za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza

– opłata za wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi

13. Wykonywanie raportów oceny oddziaływania na środowisko

14. Wykonywanie programów gospodarki odpadami

15. Przygotowywanie wniosków w sprawie wydawania pozwoleń dotyczących gospodarki odpadami, składowania odpadów, transportu odpadów itp.

 

Po  kontakcie  telefonicznym  oferujmy  możliwość  wysłania  na  podany  adres e-mail  proponowanej  oferty  cenowej.